Dela

Amorteringskrav - vad gäller?

Foto: Cim Ek

Den 1 juni 2016 började amorteringskravet att gälla. Sedan dess måste alla som lånar till mer än halva lägenhetens värde betala av på lånet. Här är en genomgång av de nya.

Amortering
Nya lån för lägenheter, som togs efter 1/6 2016, ska amorteras med 2 procent per år ner till 70 procent av lägenhetens värde. Därefter med 1 procent per år ner till 50 procent av värdet.

Nya lån
Kravet gäller nya lån som togs efter den 1 juni 2016. Om man tar ett tilläggslån och utökar ett befintligt lån man redan har, till exempel till en renovering, räknas det som ett nytt lån.

Befintliga lån
Amorteringskravet gäller inte lån som tagits före 1 juni 2016. Den som köpt en lägenhet före det datumet och inte utökar sitt lån, omfattas inte av kravet att amortera.

Om man inte amorterar i dag och utökar sitt befintliga lån måste man amortera om det nya och gamla lånet tillsammans överstiger 50 procent av lägenhetens.

Det finns två möjligheter att amortera:
1: Amortera med 2 respektive 1 procent av lånet per år beroende på om belåningsgraden är 70 eller 50 procent av bostadens värde.

2: Amortera tilläggslånet på tio år. Amorteringen ska pågå till hela det nya lånet är betalt, eller den samlade skulden kommit ner till 50 procent av lägenhetens värde.

Värdering
I amorteringskravet finns inga bestämmelser om hur värderingen av bostaden ska gå till. Men värderingen ska ske i samförstånd med banken.

Omvärdering
Det går att omvärdera lägenheten vart femte år och vid en avsevärd värdeändring. För att värdet ska anses ha ändrats avsevärt krävs en omfattande ombyggnad eller renovering. Att bygga om kök eller badrum räcker inte.

Uppskov
Under hösten 2016 väntas en ändring reglerna om uppskov med kapitalvinst vid försäljning av privatbostäder. Regeringens förslag innebär att taket för uppskov, 1 450 000 kr, slopas under en fyraårsperiod, från den 21 juni 2016 till den 30 juni 2020. Sänkningen ska gälla retroaktivt för alla affärer som gjorts från 21 juni 2016. Dessutom föreslår regeringen generösare regler för beräkning av uppskov när man köper en billigare bostad.

Vi rekommenderar


Läs vidare bland fler ämnen

Bor du i något av områdena vi arbetar i och planerar att flytta? Eller funderar du på vad din lägenhet är värd? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp dig så fort vi kan. Vi hörs!